نجات دادن یک نفر

قرآن می فرماید : هر کس یک نفر را زنده کند (کاری کند که از مرگ نجات یابد) انگار همه انسانها را نجات داده است (البته عکسش را هم گفته). دوست خوبم آقای صادقزاده این پرزنتیشن را فرستاده است. ببینید

نجات یک نفر از مرگدوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون