حراج قرنیه چشم

برای این مطلب
قابل توجه آقای وراج! مهندس دکتر محمود احمدی نژاد معروف به مهرورز عدالت گستر، نورالدین هسته ای با نفت ۱۰۰ دلاری و صندوق ذخیره ارزی خالی و بنزین سهمیه بندی – کاتب نامه های متعدد بدون جواب به مردم و مسئولین آمریکا و کاشف نقاط کشف نشده دنیا و صعود کننده رفیع ترین قلل علمی جهان با دانشگاه هایی که جزو ۱۰۰۰ تای اول هم نیستند!!! کسی که قولهای فراوان میدهد اما به لطف خدا و بی خیالی مردم همه آنها را فراموش میکند!!! کسی که بیشتر به نظر میرسد در توهم دائم است و شاید نعوذ بالله خدا هم از خلقتش پشیمان باشد و قطعا یکی از مصادیقی است که فرشتگان آنرا با انگشت به خدا نشان میدهند!دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون