صاحب الزمان

چهاردهمین معصوم و امام دوازدهم ما شیعیان، حضرت مهدی (عج) میباشد. یکی از مهمترین و شاید پرکاربردترین القاب ایشان امام زمان و یا صاحب الزمان است.

خب، صاحب الزمان یعنی صاحب زمان. مثلا من میگویم صاحب این خانه یا این ماشین هستم. از مردم عادی، کسی میتواند ادعا کند که صاحب زمان است؟

لطفا اگر میدانید

“چرا به امام غایب؛ صاحب الزمان میگویند؟”

در تکمیل این مطلب کمک کنید

ممنوندوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون