قدرت جیمیل

The message “New Purchase Order # 300199165” from BR Sijin Joseph (hola@eidoagency.com) contained a virus or a suspicious attachment. It was therefore not fetched from your account khosrobaigy@…ir and has been left on the server.

Message-ID:

If you wish to write to BR, just hit reply and send BR a message.

Thanks,

The Gmail Team

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *