عاقبت بخیری؟


ببینید
نفس پی بردن به اشتباه
و سپس اعتراف به آن
و آنگاه سعی در جبران اشتباهات

بسیار بسیار بسیار قابل تقدیره

آیا تا به حال به معنای واقعی کلمه عاقبت بخیری اندیشیده اید ؟؟؟؟؟؟

خداوند انشااله همه ما را عاقبت بخیر کند
و روحیه پذیرش اشتباه و جبران خطا را در مسئولین ما زنده نماید

آمیندوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون