حرکت ترکش

همکاری داشتیم در پتروشیمی اراک بنام آقای مهندس خرمی. یادش بخیر. میگفت خیلی چیزها را ممکن است در زندگی هزاران بار بشنوی ولی نفهمی یعنی چی! ولی وقتش که بشه میفهمی! حالا شده حکایت من! بارها و بارها شنیده بودم که ترکش حرکت کرده اما نمیفهمیدم یعنی چی؟ تا اینکه از ۴ روز پیش پا دردم شروع شد و راه رفتنم کمی مشکل. زیر قوزک پای راستم کمی ورم و رنگش کمی تغییر کرد. مصطفی هم شیطونیش گل کرد و کنجکاوانه کمی آنرا فشار داد و فریادم به آسمان بلند شد. زیاد دوست ندارم به دکتر مراجعه کنم و همیشه به زور دکتر میرم! فردای آنروز با اصرار خانواده به دکتر مراجعه کردم. عکس نوشت. رادیولوژیست عکس رو که دید پرسید: ترکش داری؟ گفتم بله. گفت ترکش زیر قوزک کمی حرکت کرده!

One Reply to “حرکت ترکش”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *