ای غایب از نظر

من به شعر و شعرا خیلی علاقه دارم. فکر میکنم حافظ علیه الرحمه این شعر را در وصف امام زمان عج سروده باشه. خدا کند زودتر بیاید. آمین

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست زدامن بدارمت

محراب ابرویت بنما تا سحر گهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت

گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد گونه جادوئی بکنم تا بیارمت

خواهم که پیش میرمت ای بیوفا طبیب بیمار باز پرس که در انتظارمت

صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت

خونم بریخت و زغم عشقم خلاص داد منت پذیر غمزه خنجر گذارمت

میگریم و مرادم از این سیل اشکبار تخم محبتست که در دل بکارمت

بارم ده از کرم سوی خود تا بسوز دل در پای دم بدم گهر از دیده بارمت

حافظ شراب و شاهد رندی نه وضع تست فی الجمله میکنی و فرو میگذارمت

One Reply to “ای غایب از نظر”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *