مهندسی اینترنت

در دستور کارم یادداشت کرده بودم که فایل پرزنتیشن سمیناری که در شرکت گاز ارائه داده بودم را پیدا و در سایت شخصی‌ام آپلود کنم. از طرفی مدتی بود انتظار میکشیدم تا ارائه درس مهندسی اینترنت را از من بخواهند تا با کمال میل بپذیرم!

خب، دومی جور شد و الزاما مجبور شدم روی اولی هم وقت بذارم! فایل را در ادامه ببینید:

arak-khدوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون