Google Trend

سرویس Google Trends به کاربران اجازه میدهد که تمایل کاربران هر ناحیه جغرافیایی به مسائل مختلف از طریق جستجوهایی که در آن ناحیه جغرافیایی انجام می‌شود را نشان می‌دهد.برخی از نتایجی که از تحلیل برخی از واژه های مورد جستجو در گوگل بدست می آید جالب است.نکته جالب در این سرویس جستجوی کلمه خدا و جستجوی کلمه کلیسامی باشد که نشان دهنده میزان جستجوی این کلمات در کشورهای است که نه استفاده از گیرنده‌های ماهواره ای در آنها ممنوع است و نه فیلتر اینترتی دارند
خودتان در این زمینه قضاوت کنید …

One Reply to “Google Trend”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *