يك بام و دو هوا

گويند شبي تابستاني كه مردم به خوشي هوا بر بام ميخوابيدند، زني (مادرزن و مادرشوهر!) نيمه شب بر بام رفت. يك سوي بام دختر و دامادش خوابيده بودند و سوي ديگر پسر و عروسش!

زن به سمت دختر و داماد رفت و آنها را كه فاصله داشتند به هم چسباند و گفت: مگر نميبينيد هوا سرد است؟ در هم شويد كه نچاييد!

آنگاه به ديگر سو رفت و پسر و عروسش را از هم جدا كرد و گفت: مگر نميبينيد هوا گرم است؟ چرا به هم چسبيده‌ايد كه  گرماي زياد مرض زايد!

عروس گفت:
قربون برم خدا رو
يك بام و دو هوا رو
اونور بام سرما رو
اينور بام گرما رو!

و اين حكايت 20 و 30 باشد كه چند شب پيش به آمريكا خرده بگرفتي كه چرا از مردم مصر حمايت نميكرد و اكنون گويد كه چرا از مردم ايران حمايت كنند؟!

آقاي لاريجاني ميگفت دولت مصر با بستن اينترنت طرفي نميبندد و لذا در همين راستا دولت ايران نيز جيميل را بسته است!دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون