راهنمای مصور لنگر

مقدمه این علامت ، لنگر (anchor) نام دارد. در ابتدای همین سطر یک لنگر قرار دارد که شما آنرا نمیبینید! در ادامه این متن، هر جا “رفتن به ابتدای متن” … ادامه خواندن راهنمای مصور لنگر