تبديل كشتي به قايق!

پي نوشت:

سالها بايد كه تا صاحبدلي پيدا شود
مي كه در خم صاف گردد قابل مينا شود
گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلي
صبر كن گوهرشناس قابلي پيدا شودیک جواب برای “تبديل كشتي به قايق!”

  1. باحال بود.مرسییی

    [پاسخ]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون