زندگي و قدرداني اش

زندگی وقت کمی بود نمیدانستیم

همه عمر دمی بود نمیدانستیم

حسرت رد شدن ثانیه های کوچک

فرصت مغتنمی بود نمیدانستیم

تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب

اب در یک قدمی بود نمی دانستیمدوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون