صابری انصاری، فرشاد

تلفن ثابت: 2211565
تلفن همراه: 09181615644
نشانی: خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان 17 متری ملک – ساختمان کریمه اهل بیت – طبقه دوم

آدرس ایمیل: farshad.saberi@yahoo.com
آدرس اینترنتی:

توضیحات: