صابری انصاری، فرشاد

تلفن ثابت: ۲۲۱۱۵۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۶۱۵۶۴۴
نشانی: خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان ۱۷ متری ملک – ساختمان کریمه اهل بیت – طبقه دوم

آدرس ایمیل: farshad.saberi@yahoo.com
آدرس اینترنتی:

توضیحات: