نوشته های زیبا و مفهومی

اگر زن دیگری، مرد شما را دزدید، هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد. مردان واقعی دزدیده نمیشوند.

هیچگاه بخاطر چند خطای کوچک، یک رابطه حقیقی را ترک نکنید. هیچکس بی عیب نیست. هیچکس بطور کامل درست نمیگوید و در انتها مهربانی همیشه از همه چیز برتر است.

همدمی را پیدا کنید که باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد و بیش از حد محدودتان نکند. کسی که اجازه دهد در دنیای بیرون قدم بگدارید، و مطمئن باشد که بازخواهید گشت.

حتی خوبترین آدمها هم صبرشان حدی دارد…

انسانهای موفق همواره بدنبال فرصتی برای کمک به دیگران میگردند. انسانهای ناکام همیشه میپرسند “چی به من میرسه؟”دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون