نویسنده: aghaee

 • انسان….

  سپاس و ستایش شایسته پروردگاری است که جمیع گویندگان توانایی مدح و ثنایش را ندارند و شمارشگران عاجز از شمارش نعمتها و بخشش های اویند و کوشندگان از توانایی ادای...

 • هفت گناهی …

  هفت گناهی که بخشودنی نیستند عنوان میدان مرکزی شهر نورنبرگ آلمان . عکسی که دوست عزیزم آقای باقری ازطریق ایمیل برایم ارسال کرده اند البته کیفیت عکس بالا بود سعی...

 • یک روز زمستانی

  امروز اولین روز زمستانی البته اونم از نوع پربرفش توی اراک بود روزهای قبلی برف چست و چابکی اومده بود و اما برف امروز و دیشب اساسی زمین رو سفید...

 • خدایا…

  پروردگارا … در جان من آزادگی ،در روح من بی نیازی بگذار ،در قلبم اطمینان ، در کارهایم یک رنگی ، در چشمم نور، و در دینم روشن بینی

 • ژرفتر بیاندیشیم

  ژرفتر بیاندیشیم شاید که عمل کنیم: آیا می دانید که : تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست؟ زیرا برای مثال کشور مصر بیش از ۳۰۰۰ سال تاریخ...

 • هنوز هم …

  ساعتی از عاشقی سالی از  انتظار عادتی  از مهر سکوتی از حیا دستی تا آسمان امیدی به معبود اشکی از غم دلی شکسته هنوز هم جمعه ها برایم رنگ تو را...