نویسنده: ramezany

  • The Most …

    ۱-The most selfish one letter word… “I” , AVOID IT. ۲-The most satisfying two letter word… “WE” , USE IT. ۳-The most poisonous three letter word… “EGO” , KILL IT....

  • هدیه

    ۱- محبت به مردم بیانگر نصف عقل است. ۲- دعای خوبان، غم غروب جمعه را از دل می برد. خدا کند که بیایی یا مهدی ۳- موت فی عز خیر...