از سارتر


مرد دنيا ديده

به مدير دنيا ديده ام گفتم: مدير عامل قبلي گفت كه “ما از حقوق تو فلان آيتم را كسر ميكنيم اما به رييست (معاون مالي پشتيباني) ميگويم با اضافه كار تشويقي جبرانش كند” و معاون نكرد! مرد دنيا ديده گفت: پسرم ساده نباش! نميشود كه مدير چيزي را بخواهد و معاونش اجرا نكند!!!


استمرار دوستی با خدا

سید حسین موسوی را در یک رفت و برگشت دیدیم. در مجلس او درسی گرفتم به شرح ذیل: او را گفتم: استادی مرا گفته است: از هر رهگذری پندی بیاموز تا علامه دهر شوی. (به شیوه دیرین دیرین) مرا پندی ده که آن به! به سیاق استاد صورتگر فرمود: میدانم که ترسان هستی و میدانم […]