کارشناسان جدید کامپیوتر

عصر روز ۱۸ دي در دومین جلسه گروه کامپیوتر (براي من، اولین) در كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان مركزي حضور داشتيم. اعضاي جلسه، كارشناسان رسمي دادگستري در رشته كامپيوتر (خانم اعتمادي و آقايان نخعي – روح اللهي – مرادزاده و من) بودیم.

موضوعات جلسه :

۱- سايت اينترنتي كانون كارشناسان دادگستري استان مركزي كه هك شده است!

۲- سيستم اتوماسيون اداري

۳- انتشار كتاب كارشناسان و نسخه الكترونيكي آندوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون