مقالات کنفرانس لوله

۱- در مجموعه مقالات اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته نوشته: … تعداد مقالات ارسال شده برای داوری به ۲۸۲ مقاله بالغ گردید. از این بین و بر اساس نظر داوران و با توجه به محدودیت زمان ارائه مقالات، ۶۵ مقاله به صورت شفاهی و ۶۳ مورد نیز در بخش پوستر پذیرفته شده اند.
۲- برخی از شرکت کنندگان در کنفرانس، از داوری و ارزیابی علمی مقالات ناراضی بودند. به نظر من برخی از مقالاتی که به صورت سخنرانی (شفاهی) ارائه گردیدند از برخی مقالاتی که به صورت پوستر ارائه شده بودند از نظر محتوی و بار علمی ضعیفتر بودند. بعنوان مثال یکی از حضار در پایان ارائه شفاهی یک مقاله گفت که این مطالب را حتی کارگرانی که در صنعت گاز کار می کنند می دانند و ما منتظر مطلب جدیدتری در حد مقاله بودیم که پنل اجرایی سالن نیز این اعتراض را وارد اما آنرا متوجه داوران دانست!
۳- دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته روزهای ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. چنین باد.دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون