افعال معکوس

یادمه در زمان احمدی نژاد یه بار چند روز قبل از عید ایشون در تلویزیون میگفت قیمتها ارزون شده بعد از عید هم ارزونتر میشه چند روز بعد از عید رفتم مایع ظرفشویی بگیرم ۷ تومن بود؛ شده بود ۱۶ تومن ! به فروشنده گفتم: احمدی نژاد که گفت بعد از عید ارزونتر میشه گفت: […]


پوشاندن سرّ عشق

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی […]


قبضها و یارانه ها

۱یارانه؛ ۲پول حلال؛ ۳با برکت یارانه، پولِ حلالِ با برکت از وقتی هدفمندسازی یارانه ها شروع شد (۱)؛ تا کنون؛ فکر میکردم یارانه ها کفاف پرداخت قبضهای برق و گاز را نمیدهد چه برسد به پول سوخت و نان. لذا تصمیم گرفتم یک تحقیق عملی با داده های واقعی در این خصوص بنمایم خوشبختانه حاصل […]


عبرت از تاریخ

هرکه نامخت ازگذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار https://ganjoor.net/roodaki/masnaviha/kalila-sand/sh1/


یه چیز خنده دار!

فیدلی http://feedly.com فیلتر شده!


وصف چراغ

شب نگردد روشن از وصف چراغ نام فروردین نیارد گل به باغ


سیل و ستم؟!

نمیدانم چرا فکر میکنم که این سیل ویرانگر با ستمی که بر فعالان محیط زیست رفته است در ارتباط است شاید اگر ایشان را آزاد کنند سیل و بلایای طبیعی  دست بردارند