نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز

تخت جم و دارا سرراهی نفروشند این کوه گران است بکاهی نفروشند با خون دل خویش خریدن دگر آموز نالیدی و تقدیر همان است که بود است آن حلقه زنجیر همان است که بود است نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز اقبال لاهوری


مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد؟

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد لعلی از کان […]


مشاعره حافظ و صائب و شهریار بر سر “آن ترک شیرازی”

حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندو اش بخشم سمرقند و بخارا را و صائب در جواب می گوید: هر آنکس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما […]


تصنیف مرغ سحر از ملک الشعرای بهار

۱ مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن ز آه شرر بار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ نغمه ی آزادی نوع بشر سرا در نفسی عرصه ی این خاک توده را پر شرر کن! ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر […]


پرتغال – اسپانیا – ایران – مراکش

بی بی سی در زیر این کلیپ بالایی نوشته: نیمار به زبان فارسی به تیم ملی ایران خوش‌آمد می گوید و سردار آزمون به زبان ژاپنی به تیم فوتبال ژاپن تبریک می گوید این ویدیو را که در وبسایت فیفا منتشر شده است ببینید @BBCPERSIAN این کلیپ 👆 رو با دقت نگاه کنید چقدر زیباست […]


درسهایی برای حال و احیانا آینده؟!

۱- انتقاد نکن! ۲- اظهار فضل نکن!! ۳- اگر ازت ایراد گرفتند؛ دفاع نکن!!! ۴- صبوری کن!!!! استاد: اخواص ============= گر چه دیوار افکند سایهٔ دراز باز گردد سوی او آن سایه باز این جهان کوهست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا این بگفت و رفت در دم زیر خاک آن […]


نتیکت (Netiquette) چیست؟

بیش از یک سا ل است که حضور در گروه های مجازی اجتماعی گوناگونی را تجربه کرده‌ایم. اما تا چه حد با «اصول و آداب معاشرت شبکه‌ای» یا «نتیکت» آشنا شده و آن ها را به کار گرفته‌ایم؟ «نتیکت» (netiquette) از ترکیب دو واژه شبکه (network) و آداب معاشرت (etiquette) به دست آمده است: نتیکت، […]