مرتب سازي چند سطحي در گوگل داكز

sort-level

خب؛

حتما ميدونيد كه در نرم افزار Excel (مطابق تصوير مجهز به لينك فوق) اين امكان هست كه موقع مرتب سازي اطلاعات

بتوان بيش از يك سطح تعيين كرد؛ به عنوان مثال اول نام خانوادگي و بعد نام.

اين كار توسط وجود امكان Add Level فراهم است.

اگر با شيتهاي گوگل درايو (گوگل داكز سابق) كار كرده باشيد؛ حتما متوجه شديد كه چنين امكاني در sort نداره كه بتونيد بيش از يك سطح تعيين كنيد.

اما من ميخوام راهي رو به شما پيشنهاد بدم كه همين كارو براتون انجام ميده:

صورت مسئله

فرض كنيد  ميخواهيد اطلاعات را در يك شيت به ترتيب “نام خانوادگي” و سپس “نام” مرتب كنيد.

در اكسل ميكروسافت آفيس كه راهكار مشخصه (با Add Level)

و اما در گوگل داكز:

1- ابتدا در يك سلول از ستون “نام” كليك كنيد

2- بر روي منو؛ روي data و سپس sort sheet by column … كليك كنيد

3- سپس در يك سلول از ستون “نام خانوادگي” كليك كنيد

4- و آنگاه بر روي منو؛ روي data و سپس sort sheet by column … كليك كنيد

به اين ترتيب كاري را كه توسط اكسل آفيس با افزودن سطح در موقع مرتب سازي؛ در 1 مرحله انجام ميداديد،

در گوگل درايو؛ در 2 مرحله انجام شد.

  • از گوگل درايو لذت ببريد!

تذكر مهم: ترتيب مرتب سازي در گوگل درايو؛ از آخر به اول بايد باشد!آموزش مرتب سازي اطلاعات براي جستجوي ساده تر در گوگل درايو

data-sort1
براي اينكه بهتر بتوانيد اطلاعات مورد نظر خود را در گوگل درايو
در يك شيت حاوي اطلاعات بيابيد
ميتوانيد به شكل زير عمل كنيد:
1- با موس در ستون مورد نظرتان (كه ميخواهيد مرتب سازي بر اساس آن انجام شود) كليك كنيد (مثلا “نام خانوادگي” در تصوير فوق مجهز به لينك)
2- بر روي منو؛ روي data و سپس sort sheet by column … كليك كنيد (نشان داده شده در تصوير فوق)
گوگل درايو اطلاعات را بر اساس ستون مورد نظر شما مرتب مي نمايد
********

تذكر 1- مثلا اگر بخواهيد ميتوانيد اطلاعات را به ترتيب تاريخ تولد مرتب كنيد و به همين ترتيب بر اساس هر فيلد دلخواه ديگر
و اگر ميخواهيد اطلاعات همه اعضاي خانواده را در كنار هم ببينيد، آنگاه بايستي بر اساس فيلد “خانواده” ؛  data  را مرتب نماييد
تذكر 2 – اگر دسترسي اعطا شده به شما (توسط صاحب فايل) از نوع “مشاهده” باشد؛ مرتب سازي توسط شما؛ هيچ تغييراتي در اطلاعات اصلي ايجاد نخواهد كرد
از گوگل درايو لذت ببريدسوئيچ كردن سطرها و ستونها در اكسل

خب؛

لابد تا حالا شده كه بخواهيد جاي سطرها و ستونها رو در يك فايل Excel عوض كنيد

براي اين منظور كارهاي زير را بايد انجام دهيد:

1- شيتي sheet كه ميخواهيد جاي سطر و ستونهاشو عوض كنيد، باز كنيد

2- در صورت نياز يك شيت خالي ايجاد كنيد

3- در اولين سلول در شيت مبدا يعني A1 كليك كنيد

4- روي آخرين سلول محدوده مورد نظرتان Shift-click كنيد. با اين حساب محدوده مورد نظر شما انتخاب و highlight خواهد شد.

5- محدوده انتخاب شده را Copy كنيد

6- به سلول A1 در شيت مقصد (ايجاد شده در بند 2) برويد

7- در قسمت Home tab از منو، روي Paste كليك كنيد

8- روي Transpose كليك كنيد. كار تمام است

منبع