درباره کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون

خب، من از ۸۹/۷/۴ دومین پروانه کارشناسیم (دادگستری) رو گرفتم. همونطور که قبلا نوشتم، در حدود ۲۰ آذر ۸۹ سایت قبلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی هک شده بود. آقای مصطفوی حل این مشکل و یکی دو مورد دیگه رو به کارشناسان رسمی کامپیوتر کانون محول کرده بود. من در اولین جلسه ای که تشکیل شده بود حضور نداشتم. ما چند جلسه داشتیم و کارهایی انجام شد که در اینجا گزارش شده.

عمده سهم من، راه اندازی و مدیریت سایت و سیستم پیامک اینترنتی بود!

پیرو آن به هیئت مدیره پیشنهاد شد که یک نفر بعنوان مسئول و متولی امور کامپیوتر کانون تعیین شود که سیستمها و سایت را راهبری و نگهداری کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، بروز کند. خب، نهایتا این مسئولیت به من سپرده شد که لازمه از حسن اعتماد اعضای محترم هیئت مدیره تشکر کنم. امیدوارم بتونم خوب انجام وظیفه کنم. طرحهایی تو ذهنم دارم که فکر میکنم هیئت مدیره با اجرای آنها  موافقت خواهند کرد.

پذیرای پیشنهادات و انتقادات دوستان هستم. دریغ نفرمایید. ممنوندوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون