پول بگیر!

مدتی بعد از اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری؛ مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون شدم.

بعد پیشنهاد دادم که دوره ای برای کارشناسان رسمی دادگستری برگزار کنیم.

بعد از برنامه ریزیهای لازم، قرار شد ثبت نام و گروه بندی انجام شود…

آقای مهندس سیفی گفت:

موقع ثبت نام؛ پول بگیرید!

گفتم: چرا؟

گفت:

کسی که ثبت نام میکند؛ اگر پول نداده باشد، نمی آید!دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون