تعهد یا تخصص؟ مسئله اینست؟

دقیقا مشکل مملکت ما از همین طرز تفکر ناشی شده
که شما علم و دانشگاه را کنار گذاشته اید
و دم از عمل به تنهایی میزنید
که البته آنهم

(به قول استاد پایان نامه فوق لیسانس من در دانشگاه علم و صنعت)
در واقع کسانی سر کار هستند که
“عمل” هم بلد نیستند

یادش بخیر
میگفت ما از امریکا بلند شدیم اومدیم ایران که برای مملکتمون کار کنیم
امام خمینی میگه تعهد و تخصص
بگذریم از اینکه تخصص باید اولویت داشته باشد نسبت به تعهد
و شهید چمران میگفت کسی که تخصص ندارد و مسئولیتی را قبول میکند
متعهد نیست / بی تقواست
اما در عمل داریم میبینیم که
کسانی در راس کار هستند که نه تعهد دارند و نه تخصص

این حرفها را سال ۷۴ میزد استاد من

مرتبط  +  و +دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون