ارسال نظریه کارشناسی گروهی به صورت الکترونیکی

پیرو این پست

برای ارسال نظریه کارشناسی گروهی

در قسمت ارائه کننده با کلیک روی افزودن و وارد کردن شماره ملی و تاریخ تولد کارشناس بعدی میتوان نفرات ارائه دهنده نظریه را اضافه کرد

تصاویر زیر را ببینید (مجهز به لینک)دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون