راه حل سوم

آقای خواجه پیری : رییس دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به نظر من متکبر بود، البته شاید اقتضای کارش این بود. با اینحال یکی از خوبی هایش که برای من درس بزرگی بود این بود که همواره دنبال یک راه حل سوم (این اسمو من گذاشتم !) بود و آنرا هم پیدا می کرد. اگر در کار مشکلی بود و مطرح میشد، می پرسید خوب حالا چه میشه کرد؟ و ما که کارشناس و تصمیم ساز بودیم راه حلهای ممکن را می گفتیم. میپرسید کار دیگری نمیشه کرد؟ …یک جواب برای “راه حل سوم”

  1. […] ۴- هر دو استدلال را می پسندم (هم استدلال پابرهنه برخط و هم پسر فهمیده را)! و بعنوان راه حل سوم پیشنهاد می کنم که ملت یک وبلاگ مجانی (کم اعتبار) و یک وبلاگ معتبرتر بزنند البته اگر وقت دارند؟! ولی فکر نمی کنید مزایایی که پسر فهمیده گفته کفه ترازو را به این سمت که ما هستیم سنگین تر میکند؟ به سید هم پیشنهاد می کنم domain را نگه دارد. ارزشش را دارد. خدا را چه دیدی؟ آمدیم و زد و خواست کاندید بشود؟! هر چند خودم به این حرفم خنده ام می گیرد تا مصداق این شعر شوم: عجب مرد هنرمندی – خودت گویی خودت خندی ؟!!!!!! […]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون