راه حل سوم (خواجه پیری)

آقای خواجه پیری : رییس دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به نظر من متکبر بود، البته شاید اقتضای کارش این بود. با اینحال یکی از خوبی هایش که برای من درس بزرگی بود این بود که همواره دنبال یک راه حل سوم (این اسمو من گذاشتم !) بود و آنرا هم پیدا می کرد. اگر در کار مشکلی بود و مطرح میشد، می پرسید خوب حالا چه میشه کرد؟ و ما که کارشناس و تصمیم ساز بودیم راه حلهای ممکن را می گفتیم. میپرسید کار دیگری نمیشه کرد؟ …

One Reply to “راه حل سوم (خواجه پیری)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *