دو بیتی منسوب به لطفعلی خان

یا رب ستدی ملک ز دست چو منی

دادی به مخنثی نه مردی نه زنی

از گردش روزگار معلومم شد

پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی

یادش بخیر

یکی از دبیران تاریخ دوره دبیرستانمان این شعر را برایمان خواند

وقتی که بخش مربوط به لطفعلی خان زند را درس میداد

*****
این دوبیتی در تاریخ ایران بسیار مشهور میباشد و منسوب به لطفعلی خان است که درباره شکست از قاجارها و سرنوشت تلخ خود گویا در همان چند ماه اخر زندگی خویش پس از سقوط کرمان و اسارتش در بم سروده است.

اشاره مستقیم به خواجه بودن اغامحمد خان و رگه هایی از روحیه خودپرستانه لطفعلی خان در همین ابیات مشهود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *