ارتباط بدون خشونت؛ زبان زندگی

دوستی در ایام عید کتاب فوق را به من هدیه کرد. ضمن تشکر از ایشان؛ سعی میکنم یادداشتهایی از متن کتاب را به مرور منتشر کنم…

برای وضوح بیشتر تفاوت زبان در این الگو با گفتگوهای مرسوم؛ مایلم مثال دیگری نیز بزنم. آیا به یاد دارید به عنوان شاگرد از معلم خود سوالی کرده باشید و معلم تان پس از پاسخ گویی پرسیده باشد: “آیا جواب سوالت را فهمیدی؟” با شنیدن این جمله چه احساسی داشتید؟ در این الگو معلم می تواند بپرسد: “توانستم پاسخ سوالت را بدهم؟”

تمایز این دو جمله در پذیرش مسئولیت؛ عدم قضاوت و احترام به کرامت انسانی توسط گوینده است که از اصول این الگوی ارتباطی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *