روزانه ها

با توجه به اهمیت انتشار مطالب در اینترنت و جهت اطلاع دوستان از انتشار مطالب جدید، لینک برخی از مطالب منتشر شده در سایت ها و وبلاگها در قسمت پیوندهای روزانه ی وبلاگ آورده میشود. انتخاب آنها قاعده خاصی ندارد و نشانه تایید مطالب نیست. هدف ایجاد امکان “یستمعون القول فیتبعون احسنه” می باشد. قضاوت در درستی یا نادرستی مطالب با خواننده گرامی است. سعی بر این است که (درصورت وجود) به نقطه نظرات موافق و مخالف در مورد یک موضوع لینک داده شود.

پی نوشت: بدلیل کمبود وقت، کار بر روی روزانه ها متوقف شد!