سیستم پیامک اینترنتی

با توجه به راه اندازی سیستم پیامک اینترنتی، از این پس در صورت لزوم پیامکهای ارسالی به قضات، کارشناسان و وکلای نامبرده در این پورتال، از طریق این سیستم ارسال خواهد شد.

اگر پیامکی از شماره ۳۰۰۰۵۹۳۲۰۵۹۳۲۰ دریافت کردید، بدانید که از طریق این پورتال فرستاده شده است! میتوانید  این شماره را در دفتر تلفن موبایلتان به نام “پورتال عادلانه اراک”  ذخیره کنید، تا موقع دریافت پیامک، اتوماتیک متوجه شوید که فرستنده آن کیست.

شما هم میتوانید به همین شماره، پیامک ارسال کنید.

پی نوشت: این شماره دیگر از آن من نیست. بجای آن از سیمکارت پیام رسان ایرانسل استفاده میکنم!

پی نوشت 2: فعلا از سیستم پیامک اینترنتی به شماره 30004341043410 استفاده میکنم. تا خدا برای بعدها چه خواهد؟

پی نوشت 3: دیگر از سیستم پیامک اینترنتی استفاده نمیکنم