جامعه نمونه آماری

در صف پمپ گاز بودیم. آنها نیز همانند بقیه جامعه های آماری (مثلا صف نانوایی و یا مسافرین تاکسی و اتوبوس و …)، معترض و ناراضی بودند. مردی و زنی غریبه در حضور بقیه غریبه های آشنا گفتگو میکردند: شما جمع خانواده و اقوام و آشنایان و دوستان و همکاران و همسایه ها و اساتید و دانشجویان و معلمان و دانش آموزان و مراجع و روحانیون و کسبه و مشتریان بقالی تان و … و هر آنکس  را که میشناسید، بعنوان یک جامعه آماری در نظر بگیرید. آنگاه تعداد طرفداران  احمدی نژاد را در بین آنها بشمارید، ببینید چند تا میشوند و سپس نتیجه را تعمیم دهید. به چه نتیجه ای میرسید؟!

من حدود یک ساعت وقت گذاشتم و جامعه نمونه آماری ام را تشکیل دادم از آنان که نظرشان را میدانم. از میان ۱۹۴ نفر، تنها و تنها ۷ نفر (یعنی ۳.۶ درصد) طرفدار  احمدی نژاد یافتم. شما نیز میتوانید تعداد اعضای جامعه آماری نمونه خود و از میان آنان، موافقین وضع موجود را کامنت کنید. شاد باشیددوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون