دسته: شبکه

شبکه های کامپیوتری

  • ADSL

    این پست را با ADSL برای فردا آماده میکنم. امروزاین امکان برای خونه فراهم شد. مزایا در مقایسه با اتصال Dial up 1- عدم وجود نگرانی برای قطع شدن اینترنت...

  • کمبود آی پی

    این خبر را که خواندم یاد مشکل سال ۲۰۰۰ افتادم که آنموقع شرکتهای استفاده کننده از سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده بدنبال تحقق شرط سازگاری با Y2K بودند و من وسایر...