آمار بازدید سال ۹۲

۱- آمار بازدید سال گذشته با استفاده از google analytics:

GA-midin1392

۲- با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی، جدول زیر تهیه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۱ ۳۸۸۵۰۵ ۵۳۲۲۲۲ آمار تجمعی قبل
سال ۹۲ ۷۸۳۹۸ ۹۹۳۲۵
تا پایان سال ۹۲ ۴۶۶۹۰۳ ۶۳۱۵۴۷

 

One Reply to “آمار بازدید سال ۹۲”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *