آمار بازدید ۹۲

۱- آمار بازدید سال گذشته با استفاده از google analytics:

GA-midin1392

۲- با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی، جدول زیر تهیه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۱ ۳۸۸۵۰۵ ۵۳۲۲۲۲ آمار تجمعی قبل
سال ۹۲ ۷۸۳۹۸ ۹۹۳۲۵
تا پایان سال ۹۲ ۴۶۶۹۰۳ ۶۳۱۵۴۷

 یک جواب برای “آمار بازدید ۹۲”

  1. […] با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی، جدول زیر تهیه […]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون