آمار بازدید 91

1- آمار بازدید سال گذشته با استفاده از google analytics:

2-از اینجا تا اینجا  یعنی از 27/اسفند/90 تا 22/بهمن/91  …

3- با توجه به گزارش آناليتيكس (تصوير فوق) و گزارش قبلي، جدول زير تهيه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال 90 366934 502690 آمار تجمعي قبل
سال 91 21571 29532
تا پایان سال 91 388505 532222

 یک جواب برای “آمار بازدید 91”

  1. […] با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی، جدول زیر تهیه […]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون