آمار بازدید ۹۵ و ۹۶ و ۹۷

۱- با توجه به گزارش آمار بازدید سال ۹۴ و گزارشات استخراجی از google analytics

Visits/sessions Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۴ ۷۱۵۲۲۶ ۹۴۵۰۸۱ آمار تجمعی قبل
سال ۹۵ ۱۳۱۶۱۶ ۱۵۹۰۳۸
سال ۹۶ ۲۴۵۹۷۵ ۲۹۰۸۶۰
سال ۹۷ ۱۶۲۸۰۳ ۱۹۲۱۲۴
تا پایان سال ۹۷ ۱۲۵۵۶۲۰ ۱۵۸۷۱۰۳

۲- البته توجه شما را به بند ۷ این پست نیز جلب میکنم!

بر اساس توضیحات مفصل منتشره در پست مذکور (مخصوصا بند ۷ آن)؛ همواره آمار بازدید از این وبلاگ، از ابتدای ایجاد وبلاگ تا کنون؛ از آمار بازدیدی که در هر لحظه، در لینک GA Pageviews (که در سایدبار قرار دارد) نمایش داده میشود؛ به اندازه ۱۰۴۶۹۹ عدد بیشتر است. علت آن نیز این است که شمارنده آمار بازدید کنونی مورد استفاده در Google Analytics  در تاریخ ۱۱-۸-۲۰۰۸ برابر با ۲۱-۵-۸۷ ایجاد شده است در حالی که این وبلاگ در تاریخ ۲۲-۱۲-۸۴ ایجاد شده است. یعنی آمار “بازدید صفحه” از این وبلاگ از تاریخ ۲۲-۱۲-۸۴ تا تاریخ ۲۱-۵-۸۷ برابر با ۱۰۴۶۹۹ بوده است.۲ جواب برای “آمار بازدید ۹۵ و ۹۶ و ۹۷”

  1. […] آمار بازدید ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ […]

  2. […] با توجه به گزارش آمار بازدید قبلی و گزارش استخراجی از google […]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون