آمار بازدید ۹۴

۱- آمار بازدید سال گذشته با استفاده از google analytics:

ga-midin94

۲- با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی، جدول زیر تهیه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۳ ۶۴۲۳۳۲ ۸۵۱۷۲۴ آمار تجمعی قبل
سال ۹۴ ۷۲۸۹۴ ۹۳۳۵۷
تا پایان سال ۹۴ ۷۱۵۲۲۶ ۹۴۵۰۸۱

البته توجه شما را به بند ۷ این پست نیز جلب میکنم!۲ جواب برای “آمار بازدید ۹۴”

  1. […] با توجه به گزارش آمار بازدید سال ۹۴ و گزارشات استخراجی از google […]

  2. […] آمار بازدید ۹۴ […]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون