آمار بازدید سال ۹۰

۰- خب، بالاخره یه دسته جدید ایجاد کردم: آماربازدید!

۱- مبنا برای منبع آمار بازدیدم، کماکان google analytics هست.

۲- سه ماه پایانی سال ۲۰۱۱ با اتمام سهمیه ترافیک ماهانه مواجه شدم!!!

۳- از ۱۷ مارس ۲۰۱۲ مصادف با ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ – دوباره فیل. بزرگ روی این آدرس خوابیده! (هنوز هم بیدار نشده)

۴- با توجه به گزارش آنالیتیکس (تصویر فوق) و گزارش قبلی،  جدول زیر تهیه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۸۹ ۲۲۸۰۰۶ ۳۲۷۱۱۹ آمار تجمعی قبل
سال ۹۰ ۱۳۸۹۲۸ ۱۷۵۵۷۱
تا پایان سال ۹۰ ۳۶۶۹۳۴ ۵۰۲۶۹۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *