آمار بازديد سال 90

0- خب، بالاخره يه دسته جديد ايجاد كردم: آماربازديد!

1- مبنا براي منبع آمار بازديدم، كماكان google analytics هست.

2- سه ماه پاياني سال 2011 با اتمام سهميه ترافيك ماهانه مواجه شدم!!!

3- از 17 مارس 2012 مصادف با 27 اسفند 1390 – دوباره فيل. بزرگ روي اين آدرس خوابيده! (هنوز هم بيدار نشده)

4- با توجه به گزارش آناليتيكس (تصوير فوق) و گزارش قبلي،  جدول زير تهيه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال 89 228006 327119 آمار تجمعي قبل
سال 90 138928 175571
تا پایان سال 90 366934 502690

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *