آمار بازدید سالانه 5 – سال 89

در مورد آمار بازدید سال 1389 موارد زیر لازم به ذکر است:

1- از 88/10/17 تا 89/2/3 وبلاگم فیل.تر بوده! بخشی از این محدوده تاریخی، ابتدای سال 89 را شامل میشود.
2- با توجه به گزارش analytics (تصویر فوق) و گزارش آمار بازدید سالانه 4 جدول زیر تهیه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال 88 148521 218760 از 85/4/8
سال 89 79485 108359
تا پایان سال 89 228006 327119

3- آغاز فعاليت وبلاگ، از 84/12/22 بوده اما با توجه به مبنا قرار دادن آناليتيكس، تاريخ آغاز آمارگيري از 85/4/8 بوده است. البته براي 184 بازديد چند روز پاياني سال 84 از وبگذر استفاده شده!
4- شمارنده CGI (در پایین سایدبار سمت راست) و آمار فوق با هم میخوانند.


One Reply to “آمار بازدید سالانه 5 – سال 89”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *