در شرایط دیگری قرارت خواهد داد تا …

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ؛
ﺍﮔﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﻢ، دنیا ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭا میکند ﺗﺎ من را در ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ دهد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ!
پس قضاوت نکنیم
وقتی؛ نه از دیروز او خبر داریم و نه از فردای خودمان!
چه خوب است به جای قضاوت کردن، آرزو بکنیم، آرزوهای خوب…
پس شروع کن…دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون