تنظیم شمارنده

با توجه به این پست؛ دیروز بعداز ظهر گزارشهای آمار بازدید را بررسی کردم و شمارنده را بر اساس جدول زیر تنظیم کردم:

ردیف

شمارنده

از

تا

P.V.

1

Webgozar

84/12/22

85/6/31

3722

2

Khosrobaigy

85/6/31

85/12/21

13628

3

Bainternet

85/12/22

86/2/13

4116

4

Midinternet

86/2/14

86/11/12

43734

جمع تعداد صفحات بازدید طبق جدول فوق 65200 می باشد که با احتساب حدود 75 بازدید برای دیروز (تا ساعت حدود 3 و نیم بعداز ظهر)، عدد 65275 بدست می‌آید. اطلاعات ردیف 1 و 2 جدول فوق از این پست و ردیف 3 و 4 با استفاده از گوگل آنالیتیکس (تصاویر زیر) بدست آمده است.

bainternet

midinternet

پی نوشت: با توجه به خطای گزارشات وبگذر، محدوده تاریخها را تغییر دادم طوری که به آمار ارائه شده توسط آنالیتیکس بیشتر اتکا شده است. بنابراین رقم شمارنده اصلاح شد.یک جواب برای “تنظیم شمارنده”

  1. […] پستهای مرتبط: آمار بازدید سالانه ۲ – تنظیم شمارنده […]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون