تنظیم شمارنده

با توجه به این پست؛ دیروز بعداز ظهر گزارشهای آمار بازدید را بررسی کردم و شمارنده را بر اساس جدول زیر تنظیم کردم:

ردیف

شمارنده

از

تا

P.V.

۱

Webgozar

۸۴/۱۲/۲۲

۸۵/۶/۳۱

۳۷۲۲

۲

Khosrobaigy

۸۵/۶/۳۱

۸۵/۱۲/۲۱

۱۳۶۲۸

۳

Bainternet

۸۵/۱۲/۲۲

۸۶/۲/۱۳

۴۱۱۶

۴

Midinternet

۸۶/۲/۱۴

۸۶/۱۱/۱۲

۴۳۷۳۴

جمع تعداد صفحات بازدید طبق جدول فوق ۶۵۲۰۰ می باشد که با احتساب حدود ۷۵ بازدید برای دیروز (تا ساعت حدود ۳ و نیم بعداز ظهر)، عدد ۶۵۲۷۵ بدست می‌آید. اطلاعات ردیف ۱ و ۲ جدول فوق از این پست و ردیف ۳ و ۴ با استفاده از گوگل آنالیتیکس (تصاویر زیر) بدست آمده است.

bainternet

midinternet

پی نوشت: با توجه به خطای گزارشات وبگذر، محدوده تاریخها را تغییر دادم طوری که به آمار ارائه شده توسط آنالیتیکس بیشتر اتکا شده است. بنابراین رقم شمارنده اصلاح شد.

One Reply to “تنظیم شمارنده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *