صورتجلسه (مهندس بیگی)

آقای حسن بیگی : مدیر برنامه ریزی و سپس مدیر عامل پتروشیمی اراک، همواره در جلسات مقید به تنظیم صورتجلسه و پیگیری کار طبق آن بود. بدیهی است که باید در صورتجلسات مسئول و زمان انجام کار هم مشخص شود. ضمنا به کسی اجازه نمی داد بیهوده وقت جلسه و شرکت کنندگان در آن را با حرف اضافی بگیرد.

پی نوشت:

همه میگفتند مهندس بیگی آدم شناس خوبیه!

3 Replies to “صورتجلسه (مهندس بیگی)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *