تاخیر

برای ایجاد سایت جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دوستان نمونه کار خواستند که پس از مدتی ویترین را تهیه کردم.

تجربه ای که در اینجا (یعنی عادلانه اراک) کسب کرده بودم، خیلی کمک کرد و به کار سرعت داد. اما کار اینجا معطل شد!

امیدوارم بزودی بتوانم برنامه هایی که برای اینجا داشتم را هم دنبال کنم.

به بزرگواری خود ببخشیدیک جواب برای “تاخیر”

  1. […] نمونه کار خواستند که باعث شد پس از مدتی (در با اینترنت) ویترین را منتشر […]