کلینیک حقوقی/سایت آقای علی جعفری

با همکاری این پورتال سایت آقای جعفری راه‌اندازی شد. ضمن عرض تبریک، آروزی توفیق روزافزون برای ایشان داریم.

عنوان سایت: کلینیک حقوقی

آدرس : http://lawclinic.blogfa.com