روزنامه ایران

آقای ابطحی مطلبی تحت عنوان “روزنامه ایران و آذری های ایران” نوشته که بنظر من درست نیست. دوستانی دارم که ترک زبان می باشند لیکن خودشان لطیفه های ترکی میگویند. به نظر من، ما باید حساسیت های بیمورد را در سطح جامعه کاهش دهیم ولی نوشته مذکور بر عکس باعث افزایش آنها می شود. البته توهین به اشخاص و یا گروهها ممنوع باید باشد. لیکن بیان لیطفه هایی مثل مورد زیر که در نگاه اول به ضرر ترکها به نظر میرسد ولی با نگاه عمیقتر نشان میدهد که از هوش و ذکاوت بیشتری برخوردارند، اشکالی ندارد.

دو نفر ترک منتظر تاکسی بودند. به یک تاکسی خالی میگویند سه نفر ونک. راننده میگوید شما که دو نفرید. ترکها میگویند مگر شما با ما نمیآیید؟!

One Reply to “روزنامه ایران”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *