دو قورت و نیم

در روزنامه اطلاعات خواندم که فیل ها روزانه 220 کیلو غذا و 200 لیتر آب می خورند. یاد داستان زیر افتادم:

یکی از 124000 پیغمبر روزی به خدا می گوید من میخواهم امروز همه مخلوقات تو را مهمان کنم و غذا بدهم! از خدا خطاب می آید که تو نمی توانی. می گوید میخواهم و امید که بتوانم. ]همیشه هم خواستن توانستن نتوان بود![ خلاصه کلی غذا درست می کند و بعد از خدا میخواهد که به اولین مهمانش (هر که را خود خواهد) امر کند که بیاید و غذای خود بخورد. خدا به یک وال فرمان میدهد که برو و غذای خود خور که مهمان بنده مایی. وال می آید و هر آنچه پیامبر (میزبان) مهیا کرده بوده تماما می خورد! پیامبر رو به او کرده و می گوید چه کردی که من مهمانهای دیگری هم دارم؟ چرا بیش از سهم خود بخوردی؟! وال می گوید من روزی سه قورت میخورم و این که خوردم نیم قورت بود! تازه دو قورت و نیم دیگر هم باقی است! بیاور!!!

2 Replies to “دو قورت و نیم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *