میدونم کجاش میسوزه

میگن یارو اربابه خیلی غلامشو میچزوند یه روز مهمون داشت رفت توالت داد زد به غلامش گفت آفتابه رو بیار غلامه رفت آفتابه رو از آب جوش قل قل سماور پر کرد برد داد دست ارباب ارباب هم ریخت به خودش و سوخت حسابی اومد بیرون جلوی مهمونا غلامشو گرفت به باد کتک حالا نزن […]


قایقاتونو سوراخ سوراخ میکنم

آورده اند که شخصی در جنگ اسیر شده بود دشمن خطاب به او گفت: پوستتو میکنیم ازش قایق درست میکنیم اسیر جلدی خیز برداشت و سرنیزه اسلحه یکی از دشمنان را برکشید و با آن به کرات بر شکم و بدن خود زخم همی زد او را گفتند: چکار میکنی؟ گفت: دارم قایقاتونو سوراخ سوراخ […]


تقاضای عذاب مردم از خدا/خدا چقدر ما رو دوست داره؟

آورده اند که پیامبری دعوت خلق به حق نمودی و پس از مدت مدیدی مردم به راه راست نیامدندی و پیامبر از خداوند برای این قوم کافر خدانشناس و ناسپاس تقاضای عذاب الهی نمود خداوند فرمود: گلی از خاک درست کن با این خمیر گل تعدادی مجسمه آدمک درست کن آنها را در کوره بپز […]


انتقام دیو 3

ادامه از قسمت قبل قسمت ۷۱ افشین داشت میگفت میدونم من و پدرم بدترین و کثیف ترین کار رو در حقت کردیم و انتظار ندارم ما رو ببخشی اما من… که صدای جیغ سالن رو برداشت با توانی که نمیدونم از کجا اومد دویدم سمت اتاق سامی چشماش بسته بود اصلا مرده بود دویدم جلو […]


انتقام دیو 2

ادامه از قسمت قبل   قسمت ۳۶ روز مهمونیه مهندس قادری قلبم داشت از جا در میومد یه حس عجیبی داشتم یه چیزی مثل دلشوره اما بالاخره رفتیم علیرضا یه دسته گل خیلی زیبا گرفت به محض ورودمون مهندس قادری و پسرش افشین به استقبالمون اومدن نگاه افشین هم مثل اولین باری که پدرشو دیدم […]


انتقام دیو 1

مقدمه من کارشناس رسمی دادگستری هستم سالهاست که در جریان پرونده های قضایی میباشم از طرفی دوره مدیریت ادعا را گذرانده ام در دوره مدیریت ادعا میگویند شما با هرکس به اختلاف خوردی؛ اول و مستقیم برو با خودش مذاکره کن و در محاکم قضایی این را آخرش میگویند یعنی بعد از مثلا 7 سال […]


من برای مردم گفتم نه برای خودمان

شخصی؛ از مسئولین سابق ایران از “تجسس” و “رسوا” کردن دیگران و “تخریب” آنها انتقاد کرده است. ایشان گفته است که بنا به تعالیم شیعه نباید اسرار افراد را افشا کرد داستان شخصی بر بالای منبر داد سخن همی داد که: مردم! اگر فرزند خردتان بر قالی جیش همی نمود؛ آن بخش قالی ببرید و […]