جنگ زرگری

گویند پدر و مادری برای پسر خود عروس آوردندی و به پدر شوهر و مادر شوهر تغییر ماهیت دادندی! عروس قدیمی، به مانند عروسهای امروزی (!) تنبل تشریف داشتندی و حیاط جارو نمیکردندی! روزی پدر شوهر و مادر شوهر جنگی زرگری براه انداختندی که امروز من حیاط جارو کنم یا تو؟ بلکه غیرت عروس به حرکت آید و خود دست بکار شود. عروس که سروصدا بشنیدی، بانگ همی برآورد که: دعوا نکنید، روزاروزش کنید. یک روز تو و دگر روز، دیگری!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *