چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در پست انواع آدمها پرسیدم کدامیک بهترند. حافظ علیه الرحمه مشروط جوابشو داده :

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند ای چنگ ناله بر کش و ای دف خروش کن

تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت همت در این عمل طلب از می فروش کن

پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن

بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن

ساقی که جامت از می صافی تهی مباد چشم عنایتی به من دردنوش کن

سر مست در قبای زرافشان چو بگذری یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کندوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون